Wyszukiwarka

Kolejne spotkanie

ZAPRASZAMY na naszą nową stronę internetową www.rrn.kolbuszowa.pl

O nas

      HISTORIA 
       19.05.1987r. powstała wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich w naszej parafii.
      Początki nie były łatwe, choć z perspektywy czasu patrząc może najpiękniejsze. W małej parafii, niewielkim miasteczku grupka ludzi dorosłych będących najczęściej rodzicami zapragnęła modlić się we wspólnocie RRN, którą ktoś „przywiózł” z Warszawy.
      Najpierw wspólna modlitwa różańcowa, której wszyscy dopiero uczyliśmy się  w naszych domach, a potem w salce katechetycznej przy parafii za zgodą ks. proboszcza. Świeccy angażujący się w Kościele nie byli wtedy mile widziani, tym bardziej tworząc nową wspólnotę, stricte polską o której istnieniu wiedzieli nieliczni. 
      Trwanie w tej wspólnocie w parafii zawdzięczamy  Panu Bogu, który wlał w nasze serca pragnienie świętości i Matce Bożej –  patronce RRN, a także kapłanom, którzy będąc naszymi opiekunami prowadzili nas przez niekiedy trudne wydarzenia na przestrzeni tych 27 lat.  Im wyrażamy wdzięczność, a byli to: Tadeusz Rzeźnik, Henryk Osora, Marek Kędzior, Jan Ochał – późniejszy moderator, długie lata  Jan Chmura i obecnie Krzysztof Rusznica. Bardzo tym księżom dziękujemy i zapewniamy o swojej modlitwie.
      RRN został założony w Warszawie przez nieżyjącego już ks. Tadeusza Dajczera.  Znana jego książka „Rozważania o wierze” cieszyła się i wciąż cieszy ogromną popularnością, a to dlatego, że w   bardzo przystępny sposób uczy patrzenia na wydarzenia w świetle wiary. Często czytana jednym tchem zmieniała całe życie człowieka i poruszała najgłębsze jego  pragnienia – spotkania Boga i kroczenia z Nim.


        O NAS 
         Spotykamy się od lat raz w tygodniu, aktualnie w czwartki po Mszy św. wieczornej, najczęściej w sali katechetycznej „na schodkach” bądź w „Klubie” przy kościele. W pierwsze czwartki miesiąca jest to spotkanie w Kościele – adoracja Najświętszego Sakramentu. 
          Grupa liczy kilkanaście osób i ma wielu sympatyków, którzy razem z nami pielgrzymują na Jasną Górę, bądź trwają na adoracji czy są raz w miesiącu na diecezjalnych dniach skupienia w Rzeszowie. Spotykamy się też na corocznych rekolekcjach letnich organizowanych najczęściej w pięknych miejscach naszej Ojczyzny.
          Grupa młodych spotyka się w każdy pierwszy i trzeci  poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy św.


        FORMACJA
      Na całoroczną formację składają się:
1. Cotygodniowe spotkania parafialne
2. Diecezjalne Miesięczne Dni Skupienia w Rzeszowie i nie tylko.
3. Pielgrzymki do Częstochowy (ogólnopolska na rozpoczęcie Adwentu i międzynarodowa w pierwszą sobotę po Wielkanocy)
4. Letnie rekolekcje
 
W ciągu roku można też brać udział w dniach skupienia w innych diecezjach, można też korzystać z rekolekcji letnich bądź zimowych organizowanych przez inne grupy w kraju.